Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé - str. 242

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé : [dvě knihy studií a podobizen]. Praha ; Brno : Novina, 1940. 371-[III] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

SOUBORNÁ VYDÁNí V LITERATUŘE

DOSPĚV za mírného večera, jehož čiré ovzduší dává nezvyklou hloubku pohledům do dálek a spolu odnímá nesprávné zvětšení předmětům bezprostředně blízkým, na mírně povýšený pahorek, s kteréhož lze shlédnouti široký obzor celého žití, s modrajícími horami snů na okraji, se hřbitovy lásek a ilusí hluboko v zastíněných a vlhce mlhavých údolích, s dlouhými lány práce, mrvenými vlastní krví a silou, zamýšlí se básník, shovívavý stářím a vlídný všeobecným chápáním, nad úhrnem vlastního tvoření. Obrácen pohledem i srdcem k vyrovnanému tomu divadlu, zatouží náhle s prudkostí, s jakou v mladých letech toužil po vzdálené milence a po šťastné chvíli měnící sny v skutečnost básnickou, starý poeta po tom, aby také budoucnosti, která půjde přes trávu vlnící se na jeho hrobě, mohlo se jeviti básnické dílo jeho života v obdobném celistvém souhrnu, v příbuzné jednotě a souvislosti.

Z této nálady a potřeby, kolem níž vládne posvátné a teskné ticho hodiny určené k napsání závěti, vzniká zvláštní, podivuhodný organismus literárního života, s kterým setkává se každý čtenář, aniž se pravidelně zamyslí nad jeho povahou a jeho posláním. Jest to literární útvar nepříliš staré tradice, který vyka 242 zuje dnes písemnictví všech národů, a který zdomácněl i u nás,

[na začátek stránky]