Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé - str. 212

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Zvony domova a Myšlenky a spisovatelé : [dvě knihy studií a podobizen]. Praha ; Brno : Novina, 1940. 371-[III] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

ARTUŠ DRTIL

VÝRAZNĚ modelovaná hlava krásného mladého muže pozdravuje čtenáře na prahu statečné a smutné knihy, nadepsané: »Výbor prací Artuše Drtila« (1913); vysoké a ušlechtile utvářené čelo, stíněné hustou hradbou temného vlasu, mluví o prudkém životě myšlenkovém; rty energicky sevřené vězní skoro násilně větu deroucí se na povrch, avšak celá, nejvlastnější bytost této myslivé a rozhodné tváře shrnuta jest v očích, těch okouzlujících tmavých zracích, nad nimiž se v dokonalé souměrnosti klene silně nanesené obočí. Až do hloubek srdce propaluje se ta mužná jasnost pohledu, který se otevřeně, důvěřivě a zmužile upírá před sebe, do budoucnosti, k zítřejšímu dílu, který okamžitě dobývá si sympatií, který nemůže klamati, nemůže obelhávati. A přes celý ten obličej, jinošsky svěží a mužně opravdový, přehozena jest lehounká síťka radostného úsměvu, jejž si Artuš Drtil sám vykládal jako japonskou stilisaci, jako zdařilý pokus maskovati fysiognomií vnitřní dění, ale o němž nelze nevěřiti, že byl naopak prozrazením duševního tajemství:

Artuš Drtil, třebaže horlíval až ke škarohlídství, třebaže zápasil s poměry a s bídou až do zoufalství, třebaže vystupoval ve většině svých prací jako karatel, soudce, útočník, přece pohlížel do

212 života s úsměvem víry, s úsměvem oddání.

[na začátek stránky]