Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Zpěvy páteční, 4. vyd. - str. 3

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Zpěvy páteční. 4. vyd. V Praze : F. Topič, 1930. (Sbírka souvislé četby školní ; 1)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

SBíRKA SOUVISLÉ ČETBY ŠKOLNí.

PO~ADA PROF. FERD. STREJČEK. 1.

JAN NERUDA:

ZPĚVY PÁTEČNÍ.

ÚVODEM OPATŘIL ARNE NOVÁK.

4. VYDÁNI.

1930

NAKLADATEL F. TOPIČ, KNIHKUPEC V PRAZE.

[na začátek stránky]