Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Zpěvy páteční, 4. vyd. - str. 13

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Zpěvy páteční. 4. vyd. V Praze : F. Topič, 1930. (Sbírka souvislé četby školní ; 1)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

K němu se musíme, my mladí, připnout, na něho musíme navázat. Ejhle, úáš patron a svatý." Od té doby se v Čechách vystřídalo několik literárních genemcí a všecky přijaly Šaldův soud o Zpěvech pátečních za svůj: milovaly je, učily se v nich literárně, rostly lidsky na nich. Není pochyby, že tak zůstane i v budoucnosti.

Arne Novák.

13

[na začátek stránky]