Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Zpěvy páteční, 4. vyd. - str. 1

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Zpěvy páteční. 4. vyd. V Praze : F. Topič, 1930. (Sbírka souvislé četby školní ; 1)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

SBÍRKA SOUVISLÉ ČETBY ŠKOLNÍ

POŘADA PROF. FERD. STREJCEK

1. Jan Neruda: Zpěvy páteční. 4. vyd.. . . . Kč 250

2. Jan Neruda: Pisně kosmické. 9. vyd. . . ." 3'50

3. Jan Neruda: Balady a romance. 9. vyd. ." 350

4. Jan N eruda: Tří povidky malostranské. .. ..." 3'50

5. Svatopluk Čech: Ve stínu lípy. 24. vydáni. ." 5'50

6. Svatopluk Čech: Petrklíče. 9. vyd. . . . . ." 5' 7. Svatopluk Čech: Dagmar, 8. vydáni. . . . . " 14' 8. Svatopluk Čech: Václav Zivsa.. . . . " . ." 13' 9. Svatopluk Čech: Výbor % prósy. . . . . . . " 12' 10. V. Bend- Tfebizský: Levohradecká povidka. .. ." 6' 11. V. Beneš- Tfeblzský: Výbor % povídek. 2. vyd. . ,,9'80

12. Dr. Otakar Hostinský: Epos a drama. . . .. . V tisku.

13. Julius Zeyer: Olgerd Gejštor. 4. vydáni. . . Kč 8'80

14. Karolína Sv~tlá = Tři povídky, 2. '1ydáni. . " 11'50

15. Alois Mrětík: Povídky a obrázky. 2. vyd. . Rozebr.

16. Vilém Mrětik: Výbor z beletrie. 2. vyd. . . Kč 12'50

17. Viktor Dy k: Vybraná lyrika.. . . . . , . , . . . Roze br.

18. Ferd. Strejček: Výbor % českoslov. epiky lidové. 4. vyd. Kč 10' 19. Ferd. Strejček: Výbor z českoslov.lyriky lidové. 3. vyd." 9' 20. Turgeněv-Folprecht: Lovcovy zápisky (Výbor), 3. vyd. " .7'80

21. Dr. Otakar Hostinský: Co jest malebné? - Výlet do

říše romantiky. 2. vyd. ..,.........," 4'50

22. Svatopluk Čech: Hanuman. 7. vyd.. . . , . " " 6' 23. Bohumil Adámek: Salomena. Rozebr.

24. Jar. Vlček I Nové kapitoly % dějin literatury české.. "

25. M. A. Simáček I Lívanečky slečny Rózi. 5. vyd. . . l(č 4'20

26. Jaroslav Vlček I Poznámky k Cechově "Dagmaře".. Rozehr.

27. Fr. Bilý = Příspěvky k praktické poetice. 2. vyd. . . Kč 12'50

28. Jan Neruda: Prosté motivy. . . . . . .." 4' 29. Svatopluk Čech = Václav % Michalovic. . . . , . ." 8'50

30. Svatopluk Čech: Slavie. . . . . . . . . , . . , ." 8'·31. Svatopluk Čech: Jitřní písně. 5. vyd.. • . . . , ." 6' 32. Nebeský- VoborlÚk: Protichůdci. . . . . • . . . . " 2'40

33. J. Menlik I Výbor % povídek Martina Kukučina. 2. vyd. Rozehr.

34. Jan Neruda: Hřbitovní kvítí. . . . . . . . .. . "

35. Svatopluk Čech I Cerkes.. . . . . . . , . . . . . Kč 3'60

36. Dr. Jindřich Veselý: Doktor Faust ... , • .. . "12' 37. Dr. J. Máchal: Dějiny českého dramata. 2. vyd. " 21' 38. J. Svátek: Pražské pověsti a legendy I. 2. vyd. ." 8'50

39. J. Svátek: Pražské pověsti a legendy II. 2. vyd.. " 7'50

[na začátek stránky]