Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Za Arnem Novákem - str. [37]

[na přehled] [na text]

Za Arnem Novákem. V Brně : Spolek českých knihkupců pro Moravu, 1940. 35 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

ZA l\RNEJlI ~O\l~\I{I~l- J/lrmila r,'hllnkovÍ!: r.dd za,\Ílí ,duner na YIÍ~ hroh ,

.\rne ~ovIII,: Otokar Ili'.'zilla,

\1'11(' ~o'Ílk: Gocth.,.

h'o Lišklltill: Na pamU Arnu Novlíka.

l'poi,úda!. lilerál'lli podobiznou a pnw;,mkalllI opatřil Ivo I.i;kulín, t;ratlcky upravil Eduard \Iil"".

Yydal Spolek če,kých knihkupcll pro '\lora\ II \' Hrne'.

Vytiskla Akcio\Ú mnrav,ktí lmihti,k;írna I'olygrafie v HI'II'" v roce 194(',

[na začátek stránky]