Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Za Arnem Novákem - str. 35

[na přehled] [na text]

Za Arnem Novákem. V Brně : Spolek českých knihkupců pro Moravu, 1940. 35 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Pozniunk)' :

Obě studie Arne Novákovy, obírající se jednak b;'lsníkv, kteří bylí drazí jeho srdci, a vzniklé jednak v době jeho badatelského a uměleckého zenitu, kdy byl ve službách stejně vědy jako novin, pt'edstavují ukázky jeho vyzrálého umění essayistického: jako novinář byl pro aktuality věčné - nejčastěji a nejhlouběji ho inspirovala ~mrt, která mu odstavcovala čas a Absolutno, Studie o Otokaru Březinovi byla v den básníkova skonu improvisována, do telefonu nadiktována a pak uveřejněna v Lidov)Th novinách dne 26. března 1929 jako nekrolog. Autor toho dne dlel na přednáškové zajížďce v rodné Litomyšli. Tam byla studie Josefem Portmanem vytisknuta na ručním lisu ve 22 výtiscích a vydána na pamět 70. narozenin Otokara Březiny na podzim 1938; zde je uveřejněna v tomto druhém \ydání, opraveném svým autorem. Studie o Goethovi vyšla jako úvodník Lidov)'ch novin 22. března 1932 při stém výročí jeho úmrtí. V obou studiích obzírá synthetickým pohledem jednak vrcholky domácí, jednak světové: a rovněž po stránce formální podává v nich dva skvosty svého umění slovesného: jsou raženy plasticky a zaokrouhleně jako mince (zvl. essay o Goethovi). - Vzpomínkovou drobnokresbu "Na pamět Arna Nováka" četl pořadatel tohoto spisku původnč v předvečer pohřbu (28. listopadu 1939) do brněnského rozhlasu: zde ji přepsal, doplnil knihopisně a zaostřil podle potřeb

a nutnosti přítomné doby. Ivo L.

35

[na začátek stránky]