Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Za Arnem Novákem - str. 14

[na přehled] [na text]

Za Arnem Novákem. V Brně : Spolek českých knihkupců pro Moravu, 1940. 35 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

tato zpěvná a výmluvná ústa zavřela navždy, a že nikdy už nebudeme směti putovati do západomoravského městečka, které nebylo nikoli nejmenší z našich zemí. Nic nám však nebrání, abychom dále putovali k živ}'m studnicím jeho knih a ssáli z nich sílu a víru. Naši potomci budou nám jistě záviděti, že jsme směli žíti vedle něho a hleděti do jeho kristovské, polosokratické tváře; záleží jenom na nás, abychom se toho ukázali hodnými, zachovávajíce jeho posvátné dědictvÍ.

14

[na začátek stránky]