Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Za Arnem Novákem - str. 12

[na přehled] [na text]

Za Arnem Novákem. V Brně : Spolek českých knihkupců pro Moravu, 1940. 35 s

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

počátku Březina-myslitel, od poety neoddělitelný, který Svítáním na západě počínaje nastupuje odhodlaným krokem, s očima upřenýma k nebi, s náručí objímající světy svou vznešenou pout' za Absolutnem. I oba velicí náboženští lyrikové generace lumírovské, Julius Zeyer a Josef Václav Sládek, zdají se ve své teskné touze po Bohu a po smrti, obsahující slib vččného života, nepatrnými proti paroxystické inspiraci tohoto pijáka vína silných, které štípily smutek a samota; teprve jím též v oboru poesie nabyl náš národ práva osobovati si název národa náboženského. Bylo to v době positivistické vědy a materialistického názoru, v dobč náboženství hmoty a přírody, jemuž sloužil Jaroslav Vrchlický, v době odevzdaného agnosticismu, kdy Otokar Březína volal na hranici svých dní velkým hlasem: Rozšiřte Boha!

Bylt' on naším prvním básníkem mystickým, a to v jiném smyslu slova než Julius Zeyer, který tajemstvi hledá a před ním ve zmatené pokoře klesá; zde přihlašoval se duch smělý, nadaný visionářstvím, intuicí a spolu silnou vůlí, kter)' tajemství rozumí, který je organisuje a který je úplně staVÍ do služeb života. Březinova mystika pila z mnoh}"ch zdrojů, od indické metafysiky až po schopenhauerovskou filosofii, od antické gnose až po enthusiasmus katolických myslitelů, ale také od biologického evolucionismu až po odvážné hypothesy moderní fysiky; nedá se prostě vměstnati do jediného systému mystického. Jest Otakar Březina myslitelem křesťanským? Víra v tajemnou vinu, v prokletí tvorstva a v potřebu spasení zdají se proto mluviti a také hluboce významné spojení lásky k Bohu se službou bliž 12

[na začátek stránky]