Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Z dějin české literatury - str. [355]

[na přehled] [na text]

Z dějin české literatury : sborník statí, věnovaný Jaroslavu Vlčkovi k šedesátinám od jeho spolupracovníků a žáků. V Praze : nákladem Jana Laichtera, 1920.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

OBSAH.

Jan Jakubec, Jaroslav Vlček . . . . . . . . . . . . . .. 5

Pavel Bujnák, Jaroslav Vlček a dejiny slovenskej literatúry 30

Miloslav Hýsek a Albert Pražák, Bibliografie pr Vlčka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 41

P. M. Haškovec, ° písni Závišově. . . . . . . . . . " 63

Fr. Trávníček, K trttktátu o sedmi hlavních hříších v paříž ském rukopise Reči besedních . . . . . . . . . . .. 76 Fr. Ryšánek, Výklad Petra Chelčického na podobenství

o dělní.cích n~ vinici Páně . . . . . . . . . . . . .. 8Karel I. Cerný, Celakovský a jeho staročeský rukopis nPuto vánie k svatému hrobu" Jana z Lobkovic a na Hasištejně 102 Miloslav Hýsek, Jan Jiří Středovský . . . . . . . . . . . 115 Josef Hanuš. František Antonin hrabě Sporck . . . . . . 127 Jiří Polívka, Bratří Grimmové a počátky českého pohádkosloví 139 Stanislav Součell, K dějinám naší politické poesie. . . . . 143 Marie OebalJerová, Z korespondence Boženy Němcové . . 167 Jiří Horák, Siúrova kniha ,,0 národních písních a pověstech

plemen slovanských" . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Albert Pražák, K původu a dějinám slovenské národní hymny

"Nad Tatrou sa blýska". . . . . . . . . . . . . 18 jan Krejči, Z rukopisné pozůstalosti S. Kappera . . . . . 209 lan Kabelík, Mgravské národní noviny a Besedník . . . . 215 jos. Folprecht, Ceské překlady Lermontovova Démona. . . 23Pavel Vdša, J. V. Frič a Frant. Sláma . . . . . . . . . . 239 Antonín Procházka, ° podstatě a zdrojích balad Heydukových 245

Fr. Tichý, K filiaci Heydukovy "Běly" . . . . . . . .. 279

Flora Kleinschnitzová, Sládkovič a Hviezdoslavova lyrika 284

Arne Npvák, Antar . . . . . . . . . . . . . . . . 293

jakub Sebesta, Ladislav Quis . . . . . . . . . . . 31 Jan V. Sedlák, Vliv Rud. Mayera na Jar. Vrchlického 330

Fr. Bílý, Česká filologie a Slovensko . . . . . . . 340

Doplňky a opravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352

[na začátek stránky]