Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Z dějin české literatury - str. 310

[na přehled] [na text]

Z dějin české literatury : sborník statí, věnovaný Jaroslavu Vlčkovi k šedesátinám od jeho spolupracovníků a žáků. V Praze : nákladem Jana Laichtera, 1920.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

310

jeme-Ii jeho motivické i ideové zdroje, zařadíme-Ii jej do souvislosti nejen domácí literatury, ale i písemnictví světového a řldlme-li při tom stále rozbor estetický metodou dějezpytnou. Budu šťasten, shledáte -Ii, že prováděni Vašich zásad přineslo mé studii opravdové výtěžky; bude mně cti, přiznáte-Ii, že ovoce, které Vám podávám, uzrálo ve Vaší zahradě.

[na začátek stránky]