Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Z dějin české literatury - str. 293

[na přehled] [na text]

Z dějin české literatury : sborník statí, věnovaný Jaroslavu Vlčkovi k šedesátinám od jeho spolupracovníků a žáků. V Praze : nákladem Jana Laichtera, 1920.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

ANTAR.

Napsal Arne Novák.

V básnických počátcIch Svatopluka Čecha z druhé polovice šedesátých let proniká občas živel exotický sytého východnlho zbarveni; pestřlf se cizokrajnými barvami divokého a smyslně opájejlclho světa hned první báseň, jež uvedla dvacetiletého začátečnika do veřejnosti, "Otrokyně", zhuštěná zanedlouho na "Kandiotky" , i prvnl rozsáhlejšl skladba, mořská fantasie "Bouře", kterou Svatopluk Čech podle obecného úsudku stanul v popředi mladého Iiterámlho pokolenl.

Tato horká vlna de~orativnl romantiky východnf, která před SvatoplukemvCechem na čas zachvátila Vltězslava Hálka a Václava Solce, a již později v stupňované mlře podlehl Jaroslav Vrchlický i Julius Zeyer, dolehla na českou peldu značně opožděně, nebof západ nimi i východnlmi literaturami evropskými problhá již v první polovici XIX. století. Anglickému básnictvi otevřely barvitý a vášnivý orient po staršlch podnětech Beckfordových a Hopeových veršované povldky Byronovy a Mooreovy v druhém desetileti vťku XIX. V Rusku, které mělo svůj východ na dosah ruky a zbrani, zahájili tento směr o deset roků později samostatni žáci Lordovi s dvojicí básníků "Bachčiserajského fontánu" a "Ismaila beje" v čele. Skoro současně zdomácňuji mladši romantikové franconzšti, po stopách Hugových "Orientálů" a za silného vlivu výtvarného uměnl, v asijských i afrických krajinách bizarní krásy a překypujfcl vášnivosti. V Německu pak, kde orientálnl cizokrajnosti půdu dávno již připravili Goethe s Platenem svou západovýchodní moudrosti lyrickou a Hammer-Purgstall s RU-

[na začátek stránky]