Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Výbor ze studií a podobizen - str. 9

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Výbor ze studií a podobizen. V Praze : F. Topič, 1928. (Sbírka souvislé četby školní ; 67)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

co ~e stalo pouhým vývojem a v čem je pravý pokrok, jehož dUležitým činitelem jest ovšem i vooedká a uměled<á kritika.

Přítomný výbor jest upraven tak, aby podával pokud možno všestranný obraz Novákovy činnostiessayistické a dotýkal se různých období našeho kulturního a národmo vývoje, podle jehož chronologie jsou seřaděny jednotlivé články.

Ferdinand Strejček.

9

[na začátek stránky]