Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Výbor ze studií a podobizen - str. 30

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Výbor ze studií a podobizen. V Praze : F. Topič, 1928. (Sbírka souvislé četby školní ; 67)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

dějin, které milujeme vděčnou a pokojnou1á&c:ou, beze spom a bez patosu: jako Karel IV., jako Jiří z Poděbrad, jako Daniel Adam z Veleslavína šiří kolem sebe záři a teplo a nabízí nám vždy vlídný stisk ruky posilující. Není možno zapomenouti ho, nelze odciziti se mu - podivuhodná síla národního jazyka, která sálá z jeho odkazu nejIepšího, z Nového zákona, na věky zůstane spiata s podstatou češství.

(Krajané a sousedé, 1922, str. 7-18.)

30

[na začátek stránky]