Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Výbor ze studií a podobizen - str. 2

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Výbor ze studií a podobizen. V Praze : F. Topič, 1928. (Sbírka souvislé četby školní ; 67)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

33. J. Menšík: Výbor ~ povídek Martina Kukučina.

2. vydání • . . • Rozebr.

34. Jan Neruda: Hřbitovní kvítí. "

35. Svatopluk Čech: Čerkes. • • Kč 3.60

36. Dr. Jindřich Veselý: Doktor Faust. • " 12. 37. Dr. J. Máchal: Dějiny českého dramatu • • Rozebr.

38. J. Svátek: Praiské pověsti a legendy I. 2. vyd. • Kč 8.50

39. J. Svátek: Prai,.ské pověsti a legendy ll. 2. vyd. ." 7.50

40. Jan Neruda: Hradčanské pověsti ." 3. 41. Jindřich Š. Baar: Pro kravičku • ." 7.50

42. Svatopluk Čech: Lešetínský kovář 6.50

43. P. Vergilius Maro: Zpěvy pastýřské. " 5.40

44. Svatopluk Čech: Písně otroka. . • " 6. 45. Emil Tréval: Pomsta svatých. • ." 7.20

46. Timrava: Dedinské povesti • 13.50

47. Em. Bozděch: Dobrodru~i • " 9. 48. Eliška Krásnohorská: Sny po divadle " 11.50

49. Adolf Heyduk: Bajky a báje. 7.50

50. Svatopluk Čech: Šotek. • • • " 12. 51. Svatopluk čech: Nové písně. ." 9.50

52. Svatopluk Čech: Sníh ." 7. 53. František Palacký: Vybrané stati. ." 7.50

54. Fr. L. Rieger: Vybrané řeči a úvahy. 8.50

55. A. Macht: Slovenské balady lidové • • " 12. 56. Josef Holeček: Z "Našich" • • • .• • " 12. 57. J. A. Komenský: Informatorium školy mat. ." 8. 58. J. K. Tyl: Od Nového roku do postu. • • • • " 10. 59. Sv. Čech: Nový epochální výlet pana Broučka,

tentokráte do XV. století. • • • • •• " 15. 60. Ferd. Strejček: České balady předbře~nové • ." 8.50

61. Ferd. Strejček: České romance předbře~nové . ,,7.50

62. Božena Němcová: Slovenské pohádky • ." 3.50

63. Karel Rais: Z domu. ••• " 6.50

64. Rudolf Medek: O našich legiích • • • • ,,5. 65. Ferdinand Strejček: Z pamětí našich spisovatelů. • Kč 10. 66. Ferd. Strejček: Po~dravy minulosti. Ukázky koresp. V tisku

67. Arne Novák: Výbor z:e studií a podobi~en . Kč 10. Ve vydávání se pokračuje.

Na skladě u všech knihkupců.

NAKLADATEL F. TOPIC. KNIHKUPEC V PRAZE, NÁRODNí TŘ. 11.

[na začátek stránky]