Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Výbor ze studií a podobizen - str. 15

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Výbor ze studií a podobizen. V Praze : F. Topič, 1928. (Sbírka souvislé četby školní ; 67)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

obojím pojetím pos'Vátné hory, ale nesmějí nikdy zapomenouti, že vysoko na obzoru nejisté přítomnosti české trvale zůstává zakreslen modrý obrys symholiokého maníka, jenž zakazuje, abycihom pochybovali a zoufali nad budoUGlostí lidu božího.

(Z času za iiva pohřbených, 1923, str. 11-16.)

15

[na začátek stránky]