Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Výbor ze studií a podobizen - str. 14

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Výbor ze studií a podobizen. V Praze : F. Topič, 1928. (Sbírka souvislé četby školní ; 67)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

jednak u Jaroslava Vrchlického. Smetanův symfonický cy. klus Má vlast uzavřen jest hudební básní Blaník, kde v sebevědomém a chralném hymnu o důvěře ve velkou budoucnost národní zaznívají nově rozvedeny akordy z Táboraintuice geniova vrací legendě blanid.<é její původní smysl, skalou pos'vátné hoo/ proniká tvůrčí pohled národního věštce v tónech a nachází tam - boží bojovníky. Vr Ale u jich nohou neb~lo víc 7Jbmní. Místo velkých štítů jak měsíč,né plání ruchadla se skvěla, pluhy místo praků, místo mečů, k~í zdivenému zraku jevily se kosy, 'rýče, cepy, brány, motyky a srpy čistě ukovány,

stejně nad tím davem prapor však se zdvíhal, na němž svatý Václav s orlicí se míhal,

vesel zachvíval se .- A v proměněné vesnici, již, sám nepoznán, nepoznává, naclhází Jíra týž nový Šťastný věk selské idyly: v smavém kraji plno ruchu a nade všemi skřivan jásající -

Takto se v podání největších českýdh umělců nad zkouškami a nejistotami, ztrátami a prohrami, 2imatky a Ú7Jkostmi kolísavých dnešků, vymodelován tvůrčí vůlí národního genia, rýsuje vítězný obrys Blaníka, nadaného mluvou útě· cby: jednou Blaník hrdmského činu v dUCIhu národního náboženství, po druhé Blaník bohatýrské selanky podle staré české selské pýchy. Naše srdce mohou si voliti mezi

14

[na začátek stránky]