Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Výbor ze studií a podobizen - str. 120

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Výbor ze studií a podobizen. V Praze : F. Topič, 1928. (Sbírka souvislé četby školní ; 67)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

XI. JITRO FRANT. BARTOŠE V PRAZE

(1922.)

Nesl s sebou jasný, široký úsměv, s mmž se probudil ráno v skromničkém a nepříjemném pokoji s'taromódního hotelu, a který při snídani padal jako laskavá záře sluneční na ranní noviny, chutnající teplou čerstvostí svých zpráv a tiskařskou svou vůní neúnavnému čtenáři. Nyní, prochá. zeje se pomalu a zálibně po Františkově nábřeží mezi Sta· roměstskými mlýny a Národním divadlem a srkaje rozkoš· nicky vonný a svěží vzduch, jakého se v Praze nenadál, rozbíral si pomalu v mysli příčinu své skvělé nálady. Měl z toho srdečnou rad.st, jak všude, v hostinci, v divadle, v ,koňské tramwayi i na ulici, v něm Pražané poznali naráz venkovana, a bavil se jejich prostoduchým a trochu posměšným úžasem z toho. Ještě viděl před sebou ohromného podomka v pruhované kazajce, jak mu podával v dobráckém smíchu kolem zdravých úst vycíděný šat a Oibuv se slovy:"Tak tu mají, pantáto!" Hned si v2lpomněl také na dvě své mladičké sousedky při opeře v Národním divadle, jednu černovlásku se sršícíma očima a druhou růžovou a plavou, které se v přestávce žd'uchly lokty a zaj~kajíce se chechtotem mladých ptáčat štěbetaly polohlasitě: "Ale ,p0slouchal nábožoě tadyhle ten strejc; však to bude asi ně. jaký ba1šán." Ne, nezazlíval ani v nejmenším těmto praž. ským kvítkům, jako se nedovedl horšiti před chvíli na ve· řejného posluhu s červenou čapkou a s ručním vozíkem před sebou, že do něho vrazil a ještě ho napomínal: "No,

120

[na začátek stránky]