Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Výbor ze studií a podobizen - str. 11

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Výbor ze studií a podobizen. V Praze : F. Topič, 1928. (Sbírka souvislé četby školní ; 67)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

vědecký dějepis nezná, vlní se poI!le obecné ilanenové tradice celé zpěněné a zkrvavené moře naší vlastenecké historie: z předvěkých .m!1h noří seilysá homole Řípu, ahy se ,božimu 'lidu pH vstupu do dě'jin nabídla za požehnaný práh, v nejistých dýmech prorocké tuehy ztrácí se lesnaté témě Blaníka, když bylo lůno hory vydalo zemi ochranu a záchranu.

Jako řipská báje o ČeChovi a jeho lidu, připomínající Mojžíše na hoře N eho před příchodem do země zaslíbené, není ani Iblanická legenda o rytířském, pomocném vojsku, zakletém v útrdhácih hory, výhradním majetkem lidu a země, jež v ní nalezly .apoteosu svých nadějí, zocelených ve zkouškách nejtlrpčích, ba zdomácněla v Čechách později, než by se povrcihní odhad nadál. Látkoslovný badat~l, profesor našeho vysokého učení, Al1nošt Kraus, jde v neobyčejně bohaté a poutavé stati, zařaděné do "Národopisného věstníka", bedlivou cestou srovnávací a s filologickými pomůckami po stopách pověsti o Blaniku a k opravdovému překvapení svýoh čtenářů dovozuje, že 'legenda blanidká v dnešní znárodnělé podobě jest dítětem romantické doby, která podle svých potřeb a zálib obměnila rozptýlené starší motivy původu ne právě dávného.

Z českého středověku nemáme dokladů, že by byli naši předkové oživovali některý domácí vrch zakletým vojskem rytířským s nějakým národnim hrdinou v čele, jako to činili angličtí Keltové s Walesem, hostícím krále Artuše, Němci se solnohradským Untersbergem, kde dřime Karel Veliký, neb s Kyffhiiuserem, jenž skrývá Bedřicha Rudovousa, a Poláci s tajemnou Babí Górou - tato středověká pověst u nás do XVII. věku nebyila známa. Vlastenecký sběmtel místních a dějinných pamětihodností, Bohuslav Balbín, slyšelo Blaníku leccos zajimavého, ale nadobro 'mu byla nepovědoma Manická legenda o rytířském vojsku na obranu ohrožené V1lasti se svatým Václavem v čele; není myslite1no, že by jí nebyl zaznamenal horlivý ctitel patrona zemského, zabývající se srozeohvěním tak úchvatným myšlenkou o osvobození a oslavě milované dOmoviny. A přece

11

[na začátek stránky]