Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Výbor ze studií a podobizen - str. 1

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Výbor ze studií a podobizen. V Praze : F. Topič, 1928. (Sbírka souvislé četby školní ; 67)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 130 131 132 [další]
Stránka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 130 131 132 [další]
(následující text neprošel korekturou po OCR)

SBíRKA SOUVISLÉ ČETBY ŠKOLNí

PORADA PROF. FERD. STRE]CEK

I. Jan Neruda: Zpě'l'Y páteční. 3. vyd. . . Rozebr.

2. Jan Neruda: Písně kosmické. 9. vyd.. •• • Kč 3.50

3. Jan Neruda: Ballady a romance. 8. vyd... ,,3.50

4. Jan Neruda: Tři pO'l'ídky malostranské. •• ." 3.50

5. Svatopluk čech: Ve stínu lípy. 24. vydání • ." 5.50

6. Svatopluk Čech: Petrklíče. 9. vyd... . Rozebr.

'7. Svatopluk Čech: Dagmar. 8. vydání. • • . • Kč 14. 8. Svatopluk Čech: V ácla'l' Ži'l'sa .• •. ." 13. 9. Svatopluk Čech: Výbor ,t prósy. • • • . • • " 12. 10. V. Beneš-Třebízský: Levohradecká pO'l'ídka. • ." 6.ll. V. Beneš-Třebízský: Výbor ,t pO'l'ídek. 2. vyd.. ." 9.80

12. Dr. Otakar Hostinský: Epos a drama. • Rozebr.

13. Julius Zeyer: Olgerd Gejštor. 4. vydání. . Kč 8.80

14. Karolina Světlá: Tři pO'l'ídky. 2. vydání.. ." 11.50

15. Alois Mrštík: PO'l'ídky a obrá-tky. 2. vydání. Rozebr.

16. Vilém Mrštík: Výbor ,t belletrie. 2. vydání.. Kč 12.50

1'7. Viktor Dyk: Vybraná lyrika. • • • • • • • Rozebr.

18. Ferd. Strejček: Výbor ,t českoslovanské epiky li dové. 3. vydání • • . . . • • . . • • . Kč 10. 19. Ferd. Strejček: Výbor ,t českoslovanské lyriky li·

dové. 3. vydání • • • • . • • . • • • ." 9. 20. Turgeněv. Folprecht: Lo'l'co'l'Y ,tápisky (Výbor).

3. vydání • • • . . • • • • • • • • ." '7.80

21. Dr. Otakar Hostinský: Co jest malebné? - Výlet

do říše romantiky. 2. vydání. • • . . . . ." 4.50

22. Svatopluk Čech: Hanuman. 7. vydání. . . . ." 6. 23. Bohumil Adámek: Salomena. • • • • •. Rozebr.

24. Jar. Vlček: NO'l'é kapitoly ,t dějin literatury české "

25. M. A. Simáček: Lí'l'anečky slečny Ró,ti. 5. vyd. Kč 4.20

26. Jaroslav Vlček: Po,tnámky k Čecho'l'ě "Dagmaře" Rozebr.

27. Fr. Bílý: Příspěvky k praktické poetice. 2. vyd .. Kč 12.50

28. Jan Neruda: Prosté moti'l'Y • • •• ." 4.~

29. Svatopluk Čech: V ácla'l' ,t Michalo'l'ic • " 8.50

30. Svatopluk Čech: Slavie. • • • •• .• ,,8. 31. Svatopluk čech: Jitřní písně. 5. vydání. . . ." 6. 32. Nebeský. Voborník: Protichůdci • . • • ,,2.40

[na začátek stránky]