Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Výbor z beletrie - str. 5

[na přehled] [na text]

NOVÁKOVÁ, Teréza. Výbor z beletrie. V Praze : F. Topič, 1928. 86 s. (Sbírka souvislé četby školní ; 68)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

ÚVOD

Když se skvělé pozorovatelské a vyprávěčské nadání Boženy Němcové rozvíjelo nejslilměji, radili jí j,ejí literární přátelé, zejména osvícený lékař-myslitel, Jan Ev. Purkyně, aby se pokusila vedle harvitého povrchu lidového života zpodobovati také hlubší duševní, zvláště pak náboženské proudy v českém lidu. Ale B. Němcová se nezachovala p0dle této rady, která se neshodovala s přirozenou její vlohou. Za to mladší její přítelkyně, Karolina Světlá, se velmi záhy přidržela oněch programních pokynů a ve svých románech, romanetech, povídkách a kreshách z Ještěda se zabývala nejraději mravními i náboženskými problémy, určujícími osudy pohorských venkovanů, kraje jí nade vše drahého. Velkorysé její obrarzy, zbarvení většinou tragického, nevycházely však od empirického studia lidové duše: básnířka sama, žena mohutného rozhledu a nadšeného vzletu filosofického, vnášela na venkov ideové otázky, které zajímaly ji samu a dávala je řešiti nadživotním postavám, spíše výjimečným než typickým, které osudem i povahou byly zosnovány poclle osobnosti své tvůl.'kyně. I zůstal požadavek, taik prozíravě vyslovený PUl.'kyní, vlastně nesplněn, až k jeho řešení přistoupíla, na samém sklonku XIX. věku, třetí velká spisovatelka česká, přímá žačka a pokračovatelka Karoliny Světlé, Teréza Nováková.

Ja:ko Karolina Světlá byla i Teréza Nováková rodem Pražka, ale ještě větší měrou než její učitelka měla v žilách krev německou. Předkové její po přeslici hyli moravští Němci, a i rodina jejího otce Františka Lanhausa, ač usazena v Hradci Králové, byla původu a vzdělání německého. Když se Teréza Lanhausová dne 31. července 1853 svým

5

[na začátek stránky]