Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Výbor z básní Jaroslava Vrchlického - str. 13

[na přehled] [na text]

VRCHLICKÝ, Jaroslav. Výbor z básní Jaroslava Vrchlického. Praha : Státní nakladatelství, 1933. 229 s. (Kytice ; sv. 13)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

duch, rodo!ený a porušený, byl zcela vyloučen z tragedie organismu namáhavě a neodvratně hynoucího. Teprve po smrti, oddělené jenom několika měsíci od světové války a světové revoluce, uzavírající takto téměř symbolicky velkou kulturní epochu národní a světovou, byl alespoň zčásti pochopen a oceněn tento pozdní lyrický genius z doby svého !ivotního podzimu a postaven na roveň Vrchlickému mlildistvému a mu!nému. To, co leží mezi oběma, zdstanc:, přes věky a přese všecky změny směrd a mód, nejvzácnějším statkem českého básnictví.

13

[na začátek stránky]