Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Jan Neruda, výbor s prosy - str. 98

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Výbor s prosy. Praha : F. Topič, 1911. (Osení ; 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

citadela belvederská; citadella značí malou tvrz nad městem jako součástku opevnění; také na Letné či Belvederu nad Prahou byla taková citadella.

demokrat (z řec.) je ten, kdo schvaluje snahu zjednati vůli lidu ve státě rozhodující význam.

dobrák, dvacetník, dvougrošák viz šajnový Rroš.

chemie = lučba, věda obírající se vnitřním složením a přeměnami hmot.

dragoman (z arab.) nižší úředník, tlumočník při konsulátu (viz tam).

drama, výtvor básnický, předvádějící souvislý děj (divadelni

hra).

elegický tón, zde tolik iako teskná nálada.

exemplár (z latin.), kus, předmět, z mnoha stejných. existence = postavení, živobytí; existovati = býti, trvati. fádně = nudně, mdle.

fantasie = obrazotvornost, t. j. duševní schopnost vytvářeti,

obnovovati, spojovati obrazy. fiakr, nájemný kočár dvojspřežný. forma = způsob, tvar.

frank, mince francouzská, belgická atd. = asi 80 h. Frankrejch (e = a, z němec.) = říše francouzská.

na Františku, jméno části V. čtvrti pražské, při břehu

Vltavy.

fraternita (i = y) a egalita (z latin.) = bratrství a rovnost. Golgata (z hebrej.), hora lebek, dějiště ukřižování Kristova GrilIparzer, 1791 --1872 ve Vídni, vynikajicí německý bás ník, hlavně her divadelních.

guirIanda = věncoví, pletenec z listí, květin atd., k ozdobě budov atd. při slavnostech.

hebrejský = izraelský.

herkules, znači člověka silného, zápasníka, dle jména starověkého hrdiny Heraklea či Herkula.

historie (z latin.) zde značí dějepis.

humorista, ten, kdo vtipem psaným nebo mluveným chce lidi baviti, vzbuditi u nich dobrý, veselý rozmar (humor).

hypoteka, věc nemovitá, na kterou dáno někomu zástavní právo. Na př.: majitel domu vypůjčí se peníze a zajisti je věřiteli podílem z ceny svého domu; tu je dům hypotekou.

98

[na začátek stránky]