Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Jan Neruda, výbor s prosy - str. 96

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Výbor s prosy. Praha : F. Topič, 1911. (Osení ; 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

při německých novinách "Tagesbote aus Bohmen" (a = á, o = ó, o = é) (znamená: Denní posel z Čech) v r. 1859 založil časopis "Obrazy života", kterého však dlouho neudržel. Byl pak,:: redakci (pořadatelstvi) prvního českého denního listu "Casu" (1860), "Hlasu" (1861) a konečně v "Národních Listech", s nimiž sloučil se Hlas r. 1865. Tam setrval až do své smrti roku 1891. Vedle toho působil při časopise "Rodinná kronika", byl spoluzakladatelem zábavných i poučných časopisů "Květů" (založ. 1866) a "Lumíra" (1873).

° jeho činnosti básnické, spisovatelské i novi· nářské pojednává se ve článcích, které napsal Arne Novák za úvod k "Výboru z básní" (Osení sv. 13) a k tomuto "Výboru z prosy".

Po smrti matčině r. 1869 Neruda osaměl úplně a zůstal také sám po celý život. Zdraví jeho, dříve pevné, od r. 1879 bylo jaksi otřeseno. Úrazem na noze r. 1888 zhoršily se ještě jeho útrapy. Konečně vy· svobodila jej smrt 22. srpna 1891. Jan Neruda po· chován jest na památném hřbitově vyšehradském.

96

[na začátek stránky]