Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Jan Neruda, výbor s prosy - str. 94

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Výbor s prosy. Praha : F. Topič, 1911. (Osení ; 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Jaké ale hylo jejich podivení I Na místě dříve prázdném vypínal se dřevěný kříž a pod nim leželo děvče v trávě a rose tak zdravé a krásné jako porosená růže - - - - - - - -

Po dnes je ještě kříž ten divotvorným" Pll· jdeš-lit čtenáři, někc1y ke "kapucín9k~ panen~e Marii", jak ji lid nazývá, všimni sobě dřevěného kříže pod klášterem a najdeš v jeho dřevě zaražené nby, jež tam věřící k vlili zproštění se dalších bolestí obětovali,

Obrollg života 1860.

[na začátek stránky]