Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Jan Neruda, výbor s prosy - str. 91

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Výbor s prosy. Praha : F. Topič, 1911. (Osení ; 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

KŘIž.

iElěkOlik. kroků před kapucínským klášterem N na Hradčanech stojí červeně natřený, vysoký kříž. Stojí zde skutečně jakoby k doplnění krásného obrazu, jakýž tichý a jednoduchý klášter, nádherně vystavěný Loretlanský kostel a klidné prostranství podává; stojí zde,}akoby doplněk k poetickým předmětům, které v prsou důmyslného pozorovatele celý svět blahé poesie badI, mysl jeho skoro dětskou činí, a dech brzy zrychlujou, brzy zarážejí.

Kříž ten nestál zde ale vždy - bylo to podivné, jak sem vlastni' přišel.

V malém· Černickém domě žily kdysi dvě vdovy. Byly sousedkami; kdybys byl z jedněch dveří dva kroky učinU, vcházel' s už do dveří druhé vdovy. Nepřecházela zde ale svor.nost z prahu na práh, vdoV)" žily v nepřátelství vzdor tomu, že jedné z nich lidé sobě vukolni váž~li a že v pravdě správností svou se vyznamenávala. Druhá žena ovdověla prý záhy, zabili ji muže při jakéms nedovoleném podniknutí. M.ože být, že neštěstím, mmealJt být také, že úsměšky lidí stala se tak zlomyslnou, jakou skutečně byla. Vdova zlá byla bezdětna, a tím se vysvětluje t~ její zášť naproti vdově druhé, neboť tato

91

[na začátek stránky]