Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Jan Neruda, výbor s prosy - str. 90

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Výbor s prosy. Praha : F. Topič, 1911. (Osení ; 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

nenka Maria jednou ovinula, když náhle zlý ducb ab!ak pod zemí protrhnul. Země počala klesat ; v tomtéž okaMŽiku však zpozorovala Jo panenka Maria, hodila po zemi neovinuté ještě konce svého pásu a zachytila zemi v bezednu.

I srazily se oblaky nad otvorem a na zemi padaiprvní déšf. Když přestalo pršet, viděli udivení lidé krásný ten pás a nazvali jej "duha".

Od těch dob je duhu vždycky vidět, kdykoli

lidé myslejí, že je nebe opustilo. '

Obrazg života 1860.

90

[na začátek stránky]