Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Jan Neruda, výbor s prosy - str. 9

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Výbor s prosy. Praha : F. Topič, 1911. (Osení ; 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

plnou něžností o nepatrných postavách Malé Strany v 30. a 40. létech minulého století a pronikají až k srdci a k osudu těchto zapomenutých a každodenních lidiček, které básník opravdově miluje a velice žívě zobrazuje.

Vedle povídek jsou cestopisné obrázky nejcennější z Nerudovy prosy. Také cestopisy ty zabírají dva svazky. "Obrazy z cizin,," a "Menší cesty". Neruda, jenž poznal nejen Německo, Francii a Italií, nýbrž i evropské, asijské a africké pobřeží Středozemního moře, dále Egypt a Palestinu, vypsal s poutavou barvitostí, s důkladnou znalostí lidu a kraje v přítomnosti a v dějinách, s jasností a živostí, s neutuchajícím vtipem v řadě črt, svoje cestovní zkušenosti. Čtenář, jenž se rád odevzdává průvodu tak duchaplného, tak vzdělaného, tak rozmarného vůdce, nepozoruje ani, že Neruda jej vzdělává, osvěcuje, poučuje, neboť vypravování jest lehounké a hravé, žertovné a zábavné. Není mezi českými cestopis ci hned druhého, jenž by čtenářům mohl býti tak výborným společníkem.

Již v těchto cestopisech vystupuje spisovatel v popředí všeho vypravování a rozmarně se baví s čtenářstvem; ještě více pozorujeme tuto důvěrnost v besídkách čili feuilletonech (čti: fejtonech) jež po 30 let (1860-91) Neruda psával do denních časopisů, hlavně do "Národních Listů". Sám vybral z nich nejlepší a vydal je v knihách nazvaných "terly hravé a dravé" a "Studie krátké a kratší"; po jeho smrti vyšly další svazky. Ježto Neruda musíval tyto besídky psáti na rychlo, často i v mrzuté náladě, nemohl jim věnovati tolik péče jako svým pracím básnickým. a proto

9

[na začátek stránky]