Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Jan Neruda, výbor s prosy - str. 89

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Výbor s prosy. Praha : F. Topič, 1911. (Osení ; 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

andělé své dary - všichni byli utvořili květiny. Cherubimi skládali do klínu panenčina růže, Serafimi lilie, jiní zase "panny Marie slzičky" a jiní její "pantoflíčky", jak byli je k vůli svátečnici nazvali - nejvíce ale bylo fialek mezi květinami. Panenka Maria tleskala ručkama, líbala květinky a divila se nejvíce tomu, že se stále a stále mění. To ovšem nevěděla, že ze slunečních papršlků jsou. Nejkrásnější a nejpestřejší květy přinesl bledý jeden anděl. Nemohl však krásy té jinak vytvořit, než že přibral jedu k papršlkům. Květy jeho stkvěly se v nejbujnějších barvách, byly ale hli· novité a jedovaté, vydychovaly zkázu, a bledý anděl položil je toliko k nohoum panenčiným.

I sám Bůh Otec těšil se z její radosti. Pravil:

"Abys květin nepotratila, stvořím ti košíček na ně. "

A stvořil Bůh Otec svět náš tak jak jest s lidmi a zvířaty, s vodou a skalou, a postavil ho do oblaků k nohoum panenky Marie. Panenka Maria naházela naň svoje dary a podivila se velmi, jak rychle se květy ujmuly, rozvinuly, odkvétaly a zase jinými se nahražovaly. I ty jedovaté květiny tam dala.

Promluvil pak Bůh k bledému andělu: "Jdi a opatruj nový ten svět. Hleď, aby byla věčná změna na něm. Jmenuj se Smrt 1"

Mezi tím však byly se dušičky nejprvé odkvetlých květin ze svých tílek vybavily a usadily se co pestří mot)i:>vé na rouchu Panenky Marie. "Což mám s těmi začít 1" ptala se Boha.

"Z těch sobě utvoř pás kolem těla."

Pás stačil třikrát kolem. Právě ho byla Pa 89

[na začátek stránky]