Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Jan Neruda, výbor s prosy - str. 88

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Výbor s prosy. Praha : F. Topič, 1911. (Osení ; 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

DUHA.

m' I yl svátek panenky Marie. Svět náš nehyl B. tenkrát ještě stvořen a andělé měli tedy . tím větší práci, ahy sohě nějaké vázané '. vymyslili. Usnesli se na tom, že ze slunečních papršlků každý něco utvoří, nějakou milou, živou hračku, která hy se pro nevinnou mysl panenky Marie hodila. I -nashírali nejčistší papršlky a každý tvořil tiše a skrytě pro sehe.

Nastalo jitro sváteční. Sotva že se panenka Maria prohudila, zvěstováno jí, že jsou tu gratulanti. Je prý velká hádka mezi anděly, kteří z nich dříve přání svoje přednášet a dary podat mají. Serafimi a cheruhimi praví prý, že jim přednost náleží všudy,. a tedy také zde; ostatní andělé odpovídají ale, že na takoVý den každý rozdíl stavu přestává, a ten že dříve vejde, kdo vůhec moci hude. Panenka Maria se ovšem srdečně zasmála, a rozhodla, ahy se dveře do kořán otevřely a všichni najednou vešli. V okamžiku hyl ohromný zlatý sál anděly přeplněn; jeden stál vedle druhého a nad hlavami těchto vznášeli se jiní zase až ke klenhě, tolik jich hylo. Když všichni najednou svá přání začali, rozléhal se zpěv až do nejvzdálenějších končin nehes a zněl tak dojemně, že se panenka Maria až rozplakala. Pak podávali

88

[na začátek stránky]