Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Jan Neruda, výbor s prosy - str. 81

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Výbor s prosy. Praha : F. Topič, 1911. (Osení ; 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

PŘED VÁNOCEMI.

medím v blátivém městě, ale myšlénky mé S . letí ven do volného, světlého kraje. Jen _ _ ,_ tam, jen tam je síla poesie! V Praze se dnes a zítra sice za příčinou Vánoc zabíjí také, ale jsou to zjevy jen prajednotlivé, chudě rozseté sedmikrásky na podzimně pustém drnu. Nebol v Praze je chov vepřových existencí zapovězen co nejpřísněji a vzorně přísný magi-strát netrpí ho nikde a přihlíží všude ostražitě  leda tam nepřihlíží, kde nechce.

Ale venku! Venku je dnešek či zitřek slavnost upřímná. Velká, připravovaná, očekávaná. Kdyby obětní vepřík neměl několikerou obálku tuku, byl by musil po celé poslední tři neděle cítit, jak každý pohled hospodářův i' e aksamitově měkký, jak ho hospodyně láskyp nýma svýma očima zrovna hladí. Zažil v domácím tom kruhu v celku dobré časy, to musí říci. Jednoho dne na jaře - kdy, na to se už určitě nepamatuje @ přihnal ho jakýs chlap otrokář s celým houfem rochtajících soudruhů do vesnice. Ani nepozoroval, co vlastně se s ním děje; náhle však byl s jedním ještě druhem oddělen od ostatních a hnán k jakémus stavení. Zde byli oba ihned zavřeni do čekajícího na ně chlívku. Brzy tu zdomácněli.

6

81

[na začátek stránky]