Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Jan Neruda, výbor s prosy - str. 80

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Výbor s prosy. Praha : F. Topič, 1911. (Osení ; 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

anglickými jmény Kašpar, Melichar, Baltazar. Pozdější učení bohoslovci tvrdili, že se jmenovali jinak: "Apeles, Amarus, Damaskus -- Ator, SatOl', Peratoras - Magalach, Galgalath, Satracen -." A tu přijdou ti potentáti sami a jeden z nich tvrdí, že se jmenuje Josef Malina.

Přistoupil jsem bliž, abych jim holdoval. Potentát Malina měl u košile odtržený límec a na obnaženém krku krvavý pruh, jako by ho byl někdo teprv před chvílí nehtem rejp'.

"Monarcho, Ty jsi se pral I" pravím' uctivě. "To mně udělal tadyhle Kryst! I" žaloval monarcha na monarchu vedlejšího. Mne projela myšlenka přímo dábelská - my demokraté nestojíme přec jen za nic I Jak pak, myslím si, kdybys mezi ty tři krále rozsil símě nesvornosti I Kdybys jim dal sumu, která se nedá třemi dělit I

Sáhl jsem do kapsy a vyndal pět krejcaru.

"Tadyhle je na paklíček tříkrálového," povídám. - "Hihihi I" chechtali se potentátí. Ještě jsem je poprosil, aby šli cestou jinou nazpět do své vlasti, aby se nevraceli víc ku králi Herodesovi a neprozradili mu, kde mne našli. Pak jsem zavřel za nimi dvéře.

Po chvilce strhl se venku strašný řev a vyskočil jsem od stolu. Když jsem otevřel, slyšel jsem, jak dva králové rychle capou po schodech dolu, třetí seděl na zemi a bečel. Byl to král KrystI. "Štěchovský mě fackoval I" bědoval úťěnlivě. - Tedy Štěchovský, Malina, Krystl đ Š+M+K+-

Národní Li,tg 1877.

80

[na začátek stránky]