Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Jan Neruda, výbor s prosy - str. 8

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Výbor s prosy. Praha : F. Topič, 1911. (Osení ; 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

sou v přehledné skupiny dle obsahu a dle slohu. Vlastních povídek napsal Neruda pouze dva svazky •• Arabesky" a •• Povídky malostranské"; první kniha pochází z Nerudova mládí z r. 1864, druhá jest krásným ovocem mužných jeho let, byvši vydána r. 1878, právě před tím, než Neruda vrátil se slavnými "Kosmickými písněmi" zase k básnictví, opuštěnému na řadu let. ..Arabesky" obsahují krátké a břitké obrázky z pražského života, hlavně malostranského; kresli význačné postavičky z ulice; vypravují prostoduché lidové pověsti ze staré Prahy; rozvádějí mladistvé žertíky a šprýmy; pohrávají si pohádkovými látkami a dávají jim novověký smysl. Z této knihy poznáváme duševní obzor Nerudův mezi dvacátým a třicátým rokem a pozorujeme, jak mladý básník úplně tkví v české, ba v pražské půdě. Když Nerudovy "Arabesky" vyšly r. 1880 po druhé, zařadil do nich spisovatel jako druhý oddíl knižečku •• Různí lídé". Jsou to velmi stručné a obsažné obrázky rozmanitých zábavných i podivných, směšných a ubohých figurek, jež Neruda poznal na své cestě na Východ. Několik stránek stačí, aby před čtenářovým zrakem se zjevila drobná postavička se svou podobou i povahou, pohyby i slovy a často s celým svým osudem. Takto se naučil Neruda v daleké cizině studovati povahy a postavy; tohoto umění použil však nejplněji v ryze české knize "Povídek malostranských", svém nejlepším díle v řeči nevázané. Neruda vyvolává sobě samému i čtenáři napolo zmizelý svět svého dětství a s oblibou uvádí mezi staromodními figurkami malostranskými také sebe jako dítě. Povídky ty vypravují hned s radostným ve· selím a bujným vtipem, hned s tichým soucitem a lásky.

8

[na začátek stránky]