Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Jan Neruda, výbor s prosy - str. 78

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Výbor s prosy. Praha : F. Topič, 1911. (Osení ; 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

TŘI KRÁLOVÉ.

0řetnr' šlím o "Třech králích". Zr.ovna před p, pů hodinou byli II mne. Zaklepali dvor~ . 'ně a sotva že jsem otevřel, ohlásili se sami slovy: "My tři krále, my jdeme k Vám! - K Vám! A já myslel, že králové každému tykají!

Ustoupil jsem v slušné uctivosti do pokoje a oni šli za mnou. Zůstali stát hned u dveří, snad jim byla prostá má jizba až příliš .chuda. Já ale, překonán dojmem nenavyklým - králové mne navštěvují velmi zřídka - klesl jsem na sedadlo. Stáli a zpívali si. Naslouchal jsem, hleděl jsem - ba vpíjel jsem se v jich vznešené, královské postavy. Každý z nich byl vznešený skoro přes loket. A bylo mně, jako by jizbou vanula peruť velebnosti.

Dozpívali a nastalo ticho. Poněkud trapné, přiznám se. Monarchové koukali se na sebe, začali přešlapovat a na jejich tváři jevila se jakás ouzkost. To je zcela přirozeno, neboť "ba velmi úzkostně stoji se to na výši lidstva," stojí napsáno u Grillparzra. Cítil jsem, že konečně se musím odhodlat a začít. Ale o čem jen honem mluvit!

.,Monarcho," pravím konečně k tomu, o kte 78

[na začátek stránky]