Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Jan Neruda, výbor s prosy - str. 74

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Výbor s prosy. Praha : F. Topič, 1911. (Osení ; 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

notlivá čísla .. bohaté sbír~ přítelovy, ale moje parně! je poněkud slaba. On má exempláry děvčátek všeho drtl'hu, od té, kterádŽ chodí do školy, až k té, které se diví celá rodina, že "už sedí". Pak nějaké divoké hřibě diVčí, pák tÓ'ho kluka Jarouše atd. atd.

Nejstarší říkají Liduška - proč? to se neví.

Liduška chodí Už do školy, do té v n'aši ulid. Myslím, že chodí jen protO' do školy, aby mohli se rodiče za ni z okna dívat ai do školských vrat, a pak zas v poledne u okna čekat, až vyjde z vrat. Vedle toho pokračuje Liduška v rozmanitých vědách, v počtech už říká: "dvakrát ,dvě činí čtyry", v slabikáři už čte odstavec: "Usta mám, mluviti umím", a doiede se už podepsat. Užívá-Ii daru písma také už ku psaní zamilovaných psaníček, ne-trÍ1n; lhal b~ch, [kdybych řekl, že jsem něčeho zpozO'rOval. Takto si cllodí ke mně pro papír, péra, tužky a denněpto dva: kréjcary na housku, za něž si poktátltém mtavnlm boji pokaždé koupí cnkrlata .•

Druhá se jmenuje Tána. To je to hříbě. Tělo jde z oblouku do oblouku, ruce jsou stiJe ve výši, krok a skok je vlastně jedno, a obé je tancem na jedné noze, drúhá noha je u Tóny naprosto zbytečná. Nemá co dělat, tedy prozatím roste.

Třetí je Jarouš, má hrůza. Pere mne, kope mne a za to Musím dát ještě na "polívané", rozuměj na cukrem polívané koláče. Činim, eo IJl()hu, abych si zlskal přízně jeho. Ondy js~m mu slíbil živého koně ......když se. dostanu jedlYOu Oó ftoblessy, tak se netrrám, slibU jsem. Úd tólio dne

74

[na začátek stránky]