Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Jan Neruda, výbor s prosy - str. 69

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Výbor s prosy. Praha : F. Topič, 1911. (Osení ; 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

jsem se trochu vyspal. - Musím zůstat přes noc v Širokém dvoře - byl dnes bídný trh - snad bude zítra lepší -"

O několik dní později nalezena v koutě vedle kašny nová bambitka. Nikdo nevěděl, jak tam přišla, a mluvili se divné věci.

A teprv as za čtyry neděle přitočil se Prokop Holý k Pohorákovi, táhnoucímu prázdný vozík z trhu, a ptal se ho: "Pohoráku, kam jste dal těch šest zlatých?"

Pohorák zastavil. "Jakých šest zlatých?" "No víte, co jsem vám dal, abyste nám ( abyste mně koupil trochu prachu. ~ "Mně šest zlatých? -- Josífku, Josífku mně se zdá, že zkoušíte staré lidi - staré lidi zkoušet, to je hřích I" a vyzdvihl kárně prst pravé

ruky. Lumír 30. března 1877.

69

[na začátek stránky]