Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Jan Neruda, výbor s prosy - str. 67

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Výbor s prosy. Praha : F. Topič, 1911. (Osení ; 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

"Dej sem jeden 1" PobQrák vezme párek a sní jej. Mezi tím prodává uzenká.ř u vedlejších hokyň. Za chvilku se vrací k Pobonlkovi.

"Pantáto, tři dobráky za párek." "Za jaký ?'I

Hokyně protější: "Vždyf jste j~ .ted' SJl.ěď." "Já že sněď uzenku.? To jste ~ichD. i blá;r;ni1" Hádka, POBorák kleje. Uzenář šermuje háč kem ve vzduchu a volá policajta.

Poli~jt: "Měl jste párek?"

Pohorák vytřeštil na něho oči. ~ěl." "Tak zaplaťtel"

"rose rozumí 1 - Teď jsem se zrovna Up.· matoval - vědí, pane kaprál - jsem st~ chlap -- mánJ \Ii divnou blfWU."

V okolí smích. Ale Pohorák zasrou$ile $edá, několikrát pro sebe zaběduje: "Ta hlava - ta hlava 1" - pak dopije lahvičku a kouří.

Slunce praží nemilosrdně. Pohorákovi je nevoJno. PoWédl na psa, kterak v stínu p9d vozem spí - pomalu Se sebere, přikryje kuřata a holuby plachetkou - vleze pod vozík -

Už i "paní ltejvavá", ~slední to celodenní kupecJ odnesla $vf1j nákup. Nůše II víka mi:4í, Jw.kyně odnášejí své bedny Jl vejci. Policiljt obebází a pobízí: "Sklízet 1"

Teď stanul před vozíkem PGoorákovÝtn. "Sklízet, kdo ie' od vo.;íka," a chytil ~ vůz.

T emn.é vrč.cn.i pod vozem. Policajt nilblédne taJn a vidí Poboráka, j~ ~. čepici .p<> 61

[na začátek stránky]