Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Jan Neruda, výbor s prosy - str. 64

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Výbor s prosy. Praha : F. Topič, 1911. (Osení ; 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Po horáka s vozíkem sem a tam, Pohorák se s "panem kaprálem" neúnavně hádá, konečně nalezeno oústo. Někdy míval Pohorák na trh také zajíce, máslo, vejce mimo drůbež, dnes měl jen zabité slepice a holuby. Drůbežnictví bylo jeho hlavním obchodem. Po horák byl tím zvláštním, ne valně příjemným zápachem, jaký domácí drůbež má, celý prosáklý, atmosféra kolem něh" měla na několik kroků zcela určitý ráz svůj.

Pohorák byl již silně přes padesát. UČinil·li sobě čtemíř dle něčeho 'dříve pronešeného ponětí, že Pohorák vynikal jakous postavou mohutnou, lituju, že musím obrazotvornosti jeho dát zcelá určité meze. Pohorák nevypadal tak, jako by ~e v jízdárně chtěl s herkuly rvát o cenu. Byl postavy málo nadprostřední, k týlu poněkud nahrblé, a víc suše kostnaté než složité. Jeho suché tváře byly neštovicovými důlky tak zďobány, že by dobrosrdečnější člověk byl snadno mohl připadnouti na myšlénku poradit mu, aby si tváře dal trochu vydláždit. Na těle měl Pohorák drobně kostkovaný, modravý k:abát, jenž alei&na některých ~ístech, hlavně na zádech pod límcem a na levém rameně vypadal už jako nekostkované vyschlé bláto, pak umouněné hnědé pantalony" dole 'IIždy hezky vyhrnuté, třeba by nebylo pršelo už od osmi. 'neděl. Hlavu kryla v zimě v letě soukenná, temnáéepice, z jejíh.ož, lemu vyčuh~vala ~astrčená

akcízová poleta. ,

Pohorák ustlal ~lámy pod vozík dosUnu a pes se na ni stočil. Pak vyndal a rozložil po vozíku své zboží. A pak se trochu narovnal a rozhlíď.

64

[na začátek stránky]