Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Jan Neruda, výbor s prosy - str. 61

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Výbor s prosy. Praha : F. Topič, 1911. (Osení ; 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

jeho pozorlivost vrchněvojvůdcovským pokynem nějak ještě, zbystřit;

Prokůpek seděl pořád ješt~ na ~ábi'adlí, ale už nekouřil' doutriíček, měH ted v klině plnou' čepicíš'v'estek. Jedl s velkou chutí a: každou pecku vyndal opatrně z úst, vzal ji na' ukazováček,opřel oni palec;švihnul - a ui ubíhala hlasitě' naříkajíc některá ze slepie, které se procházely na drUhé straně silnice. Už byly' skoro všechny odběhly do bezpečné vzdáleností, jen jedna černá ještě zobala hlínu poněkud' neopatrně blízko. Právě byl Prokůpek namířil také na ni, když spatřil mne. Střelný palec měl pojednou jiný směr a místo slepice švihla pecka mou bradu tak' ostře a štíplavě,' jako kdyby ji byl někdo koncem biče přešvih'. Prokůpkúv obličej zářil blažeností.

"Co to děláš? Ty nedáváš pozor?"

"Já? to víšl Já nemám oči, viď? Chceš?" "Nemám hlad. Zač jsou?"

"Za osm fuků. Vem si."

"Vezmu čtyry pro'Pepíka. - Pozor! Každý

okamžik už může 'přijít;" . '.

A šel jsem i·zas vzhůru.' Ještě jsem cH n, jak mne švihla pecka bolestně přes ucho, ale neohlédl jsem se,' kráčel jsem 'di'lstojně dál.

Bylo půl dvanácté, kdyŽ jsem byl 'zasu po"-sice Prokopa Holého. Ležel pořád ještě natažen v trávě.

"Tu máš švestky' '-- jsou od Frantíka .• . "'Prokop Holý 'odstrčil mou tuku. Položil jsem' švestky vedle něho a sebe taky, do trávy na

znak. .

61

[na začátek stránky]