Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Jan Neruda, výbor s prosy - str. 57

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Výbor s prosy. Praha : F. Topič, 1911. (Osení ; 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

z Husi ku svému stanovišti. Jlechetné, odvážné srdce - udatný bojovník. - i prázdniny obětoval velké věci, mohl být u bra.tra doma už po čtrnáct dní - - ale cítil jsem, že je mi trochu na závadu, že ho vidím. Musil jsem tedy nyní vna vojenskou obchůzku, dle povinnosti své. Sel jsem, drže otevřenou knihu před sebou, pomalu baštami. Nikde zde nahoře procházejícího se člověka.

Došel jsem rybníčku. Zde ležel' v trávě Prokop Holý. Jak jsem ho spatřil, začal jsem dělat dlouhé, pádné kroky, jako by těžká, obrněná noha duněla po vozové hradbě.

Prokop Holý držel také knihu v ruce a díval

se na mne. Oči jeho byly červeny.

"Všechno v pořádku?" " Všechno."

"Máš ?"

"Mám." - Totiž že má bambitku, jemu svěřenou.

Mrknul jsem po křoví, pod nímž ležely ·naše .oblázky. Prokop Holý mrknu I taky a patrně se hleděl při tom trochu pousmát, ale nepovedlo se mu to. V tom vyšel z citadely voják s ~onví v ruce, oděný v halenu a pohodlnou čepici. Stálý to tam sluha. Na toho jsme byli v rozpočtu svém zcela zapomněli - no, o jednoho víc! Přicházel pomalu blíž, a když byl zrovna u nás, postavil konev na zem. V nás obou hrklo jako v hodinách.

"Mladí pánové, nemají nějaký cigárko?" "Nemáme, my _tl ale nedopověděl jsem j

57

[na začátek stránky]