Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Jan Neruda, výbor s prosy - str. 48

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Výbor s prosy. Praha : F. Topič, 1911. (Osení ; 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

zích mít; nebylo to příliš příjemno, ale nedalo se ovšem nic dělat. Ostatní měli na svá příjmena nároky rovněž rozhodné.

Věc byla připravena s obezřetností přímo úžasnou. Po celý rok užívali jsme každé vycházky ku společnému cvičení se v háze'ilí prakem. Výtečný materiál na praky dodával Mastný-Prokupek, a na sto kroků trefili jsme každou stromovou peň, když byla jen s muže silna. Tím jsme se ovšem neobmezili. Po celý rok skládali jsme každý krejcar, ar už poctivě či nepoctivě nabytý, do společné "kasy pistolové", odkudž také jméno spolku. výtěžek obnášel na konec celých jedenácte zlatých. Za pět zlatých koupili jsme před týdnem na Příkopech bambitku "lutišské práce", jak byl prodavač řekl. Dívali jsme se po celé schůze, jež se nyní za 'nastalých prázdin odbývaly denně, na svou bambitku, šla z ruky do ruky, a každý z nás potvrzoval, že je to pravá lutišská práce. Nevystřelili jsme;z ní posud arci ani jednou, za prvé proto, že jsme neměli prachu, a za druhé, že posud trval prohlášený stav výminečný a my se musili tedy mít na pozoru. My vůbec jsme byli velmi bedlivi, abychom se neprozradili, proto také nepřibrali jsme pranikoho více do svého spolku, byli jsme v něm jen my čtyři "principisté", ale to jsme věděli, že je nás dost. Také jsme za zbývajících šest zlatých mohli koupit bambitku ještě jednu a tím svou armaturu zrovna zdvojnásobit, ale my sumu tu určili na prach, o kterémž jsme neměli zcela jasný pojem, mnohoJi stojí. Na plán, jejž jsme měli, stačila jedna bambitka úplně. Měli jsme

48

[na začátek stránky]