Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Jan Neruda, výbor s prosy - str. 47

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Výbor s prosy. Praha : F. Topič, 1911. (Osení ; 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

JAK TO PRISLO, Z~ DNE 2Q. SRPNA ROKU 1849, O PUL JEDNE S POLEDNE, RAKOUSKO NEBYLO ROZ BOŘENO.

iP.1ne 20. srpna roku 1849, o půl jedné s po. ledne, mělo být Rakousko rozbořeno, . D .:. takž bylo usnešeno v "spolku pistolovém". Nevím už ani, čím se tenkráte Rakousko provinilo, ale nepochybuj u ani dost málo, že rozhodnuto tak po úvaze hluboké. Nebylo více pomoci, věc usnešena, odpřisáhlJuta a provedení svěřeno osvědčeným rukám Jana Zižky z Trocnova, Prokopa Holého, Prokůpka a Mikuláše z Husi, totiž mně, pak Rumpálovic Josefovi, synu to uzenářovu, Frantiku Mastnému, synu ševcovu, a Antonínu Hochmannovi, tomu, jenž byl odněkud od Rakovníka a studoval za peníze svého bratra sedláka. Uvedená příjmena historická nebyla udělena sna.si hříčkou náhody, nýbrž zcela po zásluze. Já byl Zižkou, nebol jsem byl ze všech nejčernější, mluvil jsem nejrázněji a: hned do první schůze našeho spolku (odbývala se na půdě u Rumpálů) byl jsem S6 dostavil s černou páskou e.řes levé oko, což vzbudilo všeobecnou sensaci. Tu černou pásku musil jsem pak ve všech schů 47

[na začátek stránky]