Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Jan Neruda, výbor s prosy - str. 38

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Výbor s prosy. Praha : F. Topič, 1911. (Osení ; 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

},Ap.p, II oP2"qvěděl, "Q.!išli j~me .bopo p,",lnoci qa 'P~~filě ,y,eCU~~nonýr~ký.ch ka~lÍrep. Byl na do~r.ozQJrtlý ~ ,4ali jlime ho do WDrl~í ~omory keKaJ:: ••. eJi,tjn~~. Měl jenrozedraQ.ýkubáta kalhoty, .mi košilépeměl."

Národní Listg. 2. dul>na 1!l75.

38

[na začátek stránky]