Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Jan Neruda, výbor s prosy - str. 35

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Výbor s prosy. Praha : F. Topič, 1911. (Osení ; 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Ženské ještě v~haly. Dobrá tvář páně Vojtíškova zdála se jim přec příliš upřímna.

Ale plišel dodatek zvěsti. On prý má btké dvě dcery a ty prý dělají slečny. Jedna: prý má lajtnanta a druhá chce jít k divadlu. Nosí jen samé rukavičky a jezdí do Stromovky.

To rozhodlo i u ženských.

Takřka ve dvakráte čtyryadvaceti hodinách byl osud páně V ojtíškúv zjinačen. Všude ho ode dvelí odbývali, že jsou "zlé časy ff. Kde míval obědy, slyšel, že "dnes nic nezbylo ff, nebo: "Jsme chudi, měli jsme jen hrách, to není pro vás." Uličníci kolem něho poskakovali a pokřikovali:

"Domácf pán I Domáéi pán tf'

Byl jsem v sobotu před domem a viděl blížícího se pana Vojtíška. Pan Herzl stál jako obyčejně v bílé své zástěře mezi domem, opřen o kamennou veřej. Mimovolně, v nevysvětlitelném strachu jakéms jsem veběhl do domu a skryl se za silná vrata. Kolem stěžejí viděl jsem blížícího se pana vVojtřška dobře.

Cepice se mu v rukou třásla. Nepřicházel s jasným úsměvem jako jindy. Hlava byla sklopena, nažloutlé vlasy zcuchány. "Pochválen buď pán JežÍš Kristus, f' pozdravoval obyčejným hlasem. Pn tom se mu hlava povznesla. Tváře jeho byly bledy, oko jako by dřímotou potaženo.

" To je dobře, že jdete," mínil pan Herzl.

"Pane Vojtíšku, pújčte mně dvacet tisíc. Nebojte se, že přijdete o ně, ~dou na dobré hypotece. Mohl bych teď koupIt dlJm tady vedle "u labutě _"

35

[na začátek stránky]