Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Jan Neruda, výbor s prosy - str. 25

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Výbor s prosy. Praha : F. Topič, 1911. (Osení ; 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

- zdejší Arabové už mají jmeno pro mne, říkají mně Vlk - vzpřímím se v třmenech - já totiž jsem tuze dobrý jezdec, pořád napřed - a ted to šlo I Pušku jsem si přehodil ku předu, uzdu mezi zuby, nabil kulku - hajdi, haj! haj! přes křoviny, příkopy, Arabové daleko za mnou, kde pak! -- V tom se mně hyéna někde v křovinách ztratí, ani k ráně jsem nepřišel! Abych ji byl mrchu dostal" právě bych jí mohl potřebovat! Já cestuju totiž hlavně k vůli quadrupedům. Usadil jsem se ted' v Bajrutu, mám obchod v naturáliích, jsem doktor sicet, ale nedbám toho, a ted' se budu ženit, vezmu si Rekyni, Tuze dobře se mně daří, dodávám do všech větších museí a zahrad. Minulý měsíc jsem měl obrovskou škodu. Ulít' mně sokol, zcela zvláštní druh, který máme jen u Bálbeku - tisíc franků byl bych zaň dostal. Ale já si to nahradím, prodám jednu, dvě zvláštní mince - já mám totiž taky velkolepý obchod numismatický, a právě ted' cestuju hlavně k vůli tomu, abych něco hebrejského našel. Ale nebude toho, sto franků bych dal za starý hebrejský -"

"Prosím" - pravím a vyndám z kapsy plnou hrst hebl'ejských.

"Ale? - To bych si vyprosil, abych se moh' na ně podívat z rána - to mne interesuje! Ráno půjdem po Jerusalémě - tenhle pán je totiž fotograf, já taky, též jsem doktor, ale nepodpisuju se. On dělá velmi dobré krajiny a já zas podobizny. Má obchod s Evropou a najednou mně povídá: "Dnes večer pojedu - pojed' se mnou, cestu zaplatím!" Ani jsem si jakživ nepomyslil,

25

[na začátek stránky]