Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Jan Neruda, výbor s prosy - str. 23

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Výbor s prosy. Praha : F. Topič, 1911. (Osení ; 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

"Pruský. "

"T edy Němec."

"Ne - Žid z Kaify."

"T o je mně jedno I" a obrátil se k nám. Malá postava, trochupoprášená, jako zde cestující každý; kabát černý, přiošumělý, obličej kulatý a krátkým vousem zarostlý, kaštanový vlas prostředně dlouhý a sčísnutý po německu ke straně, na nose zlaté brejle, pod nimiž sivé oči jenjen hrály, a přes celou tvář úsměv kordiálnosti.

"Pánové jsou zajisté Němci," míní. "Zajisté ne," míníme.

"No Jeruzalém je město všech národů, svmské město! Samá nečistota, samý puch, na ulici smetí, na domech špína, lidé protivní - oh jak protivní! Holota arabská, turecká, židovská, křesťanská, zlodějové, odírači -"

"Tedy jste sem nemusil lézt," vskočil do toho syn hostinského a bledá tvář jeho byla zlostí celá zrudlá.

"Pomalu! Co se zastáváte? Jste také z německých rodičů."

"Ale zrozen zde a nedám si tupit vlast I" "Bravo I" volám potěšen tím mladým, ještě nezkaženým citem.

Mladík vyšel z jizby. Rozmrzelý Němécvstal, obešel stůl a přikročil k vedlejšímu stolku, na němž rozložena kniha hostů.

"Ach, tady čtu - vy pan - spisovatel z Prahy, už dávno jsem si přál vás osobně seznat, jmeno vaše dávno ctím" - a zasedá pln přátelské sladkosti zase naproti.

23

[na začátek stránky]