Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Jan Neruda, výbor s prosy - str. 21

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Výbor s prosy. Praha : F. Topič, 1911. (Osení ; 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

na marách, což bych přál já tobě, abys viděla mne? Nemám mimo tebe ničeho, ba ani touhy a naděje Nejlíp, když pOjdem pospolu, snad bys žebrotou klepala na cizí dvéře - - jak písně mé na lidská prsal" - A hlava mu klesla k prsoum.

Včera jsem do světničky zase oknem nahléď, ~ylo odevřeno. Na prkně ležela stařenka natažena. Cerný měla rubáš na těle, v ruce dotýkaný rO~ ženec, . na hlavě bílý čepeček a· na tvářích rOže. Vedle ní ležel syn v šatu bílém. Tváře jeho byla smrt ještě více zbělila, na prsou ale, zrovna nad srdcem, skvěla se růže krvavá."

21

[na začátek stránky]