Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Jan Neruda, výbor s prosy - str. 12

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Výbor s prosy. Praha : F. Topič, 1911. (Osení ; 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

jejich šatu, každý rázovitý obrat jejich řeči ; proto Malá Strana 30 a 40 let žije tak plně před očima Nerudových čtenářů.

Láskyplná a důkladná ta pozornost Nerudova založena jest na opravdovém smyslu pro skutečnost. Nic není Nerudovi tak nepatrným, tak všedním, tak každodenním, aby se do toho nezahleděl a nepostřehl v tom řadu nových, dotud nepovšimnutých rysů. Co se zdá jiným spisovatelům velkolepým, vznešeným, vzácným, to Nerudu příliš nezajímá. Za to dovede Neruda odkrýti pod domněle nicotným a malicherným povrchem odlesk obecného osudu a světlo pravé lidskosti. Nerudův smysl pro skutečnost sloučen jest co nejtěsněji s Nerudovou důvěrnou a soucitnou láskou ke všemu, cokoliv pozoruje a čímkoliv se zabývá. Nerudovi není pranic lhostejno; na vše pohlíží jako něžný přítel, jako chápající a odpouštějící člověk, jako básník lidumil. Vyšel sám z prostičkého lidu, o němž vyprávi: jak by neměl s ním cititi? Kus jeho mladosti leží ve všem, co líčí z Malé Strany - a sama tato vzpomínka činí mu příběhy, lidi, místnosti drahými. Neruda, vyvolený místr drobnokresby, miloval drobné věci, drobné příběhy, drobné lidi a teprve v nich nacházel naplnění své všeobsáhlé lásky k skutečnosti a lidstvu. Kdo chce s porozuměním čísti díla Nerudova, nesmí býti bez této něžné lásky ke všemu nepatrnému, ke všemu lidskému.

12

[na začátek stránky]