Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Jan Neruda, výbor s prosy - str. 11

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Výbor s prosy. Praha : F. Topič, 1911. (Osení ; 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

kráte, když líčí. Jeho sloh jest stručný, jadrný, obsažný: vystihuje věci v jejich podstatě a lidi v jejich základních vlastnostech, a přece nerozpřádá příběhů ze široka, aniž povídá o osobách více, než právě jest potřebí k pochopení děje. Cokoliv by mohlo zdržovati vypravování, Neruda radějí potlačí; kdekoliv by mohl čtenáře nuditi, zkrátí Neruda popis neb výklad. Čtenář má stále dojem, že se spisovatel s ním baví tak jako v hovoru se vyprávěč baví s posluchačem; tak snadně a přístupně podává Neruda svá vypravování.

Nerudovou milou zvláštností jest, že nikdy nechce vypověděti vše, co ví. Naopak on vybírá důmyslně a opatrně jen nejdůležitější znaky, v nichž jest obsažena celá povaha toho onoho člověka, celé jádro příběhu, celá trest: hovoru; v tom podobá se kreslíři, který maje zpodobití nějakou postavu, volí jen několik zvláště význačných, ale nezapomenutelných tahů. Šfastný výběr Nerudův se zvláště osvědčuje, když uvádí v povídkách rozhovory; nějaké úsloví, některý vtip stačí, abychom se mluvícím osobám podívali až do duše. Aby spisovateli se takový výběr charakteristických rysů zdařil, k tomu musí míti opravdové umělecké nadání; avšak jen ten umělec může vybírati, který předmět líčený prozkoumal, pronikl a prožil až na dno. To platí ve svrchované míře o Nerudovi, nad něhož nemůže býti věcnějšího a poctivějšího pozorovatele.Cokoliv popisuje, to zná do nejmenších podrobností, které pravidelně unikají oku méně dbalému. Můžeme říci, že na Malé Straně, jejímž se stal básnickým dě· jepiscem, zná každý dlažební kámen, každý okenní vikýř, každou kašnu; Malostraňáky prohlédl od hlavy k patě, zapamatoval si každý jejich pohyb, každý kus

11

[na začátek stránky]