Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Jan Neruda, výbor s prosy - str. 102

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Výbor s prosy. Praha : F. Topič, 1911. (Osení ; 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

lachta, značí zde společný hrob, do kterého' pochovávají

na hřbitovech velkých měst chudé lidi. _

lajnový grolí, měděný peníz měny, která platila v Rakousku do r. 1859. Byla tehdá vlastně m~na dvojí: stříbrná (t. zv. konvenční) a vídeňská či šajnová (od slova schein [čti šajn] značícího bankovku, peníz papírový), Groš platil 3 tehdejší krejcary. a byl stříbrný při měně konvenční a měděný při šajnové či vídeňské. Dvougrošák byl vlastně šestikrejcar a říkali mu tedy také šesták. Tehdejší krejcar konvenční měny měl cenu asi 3 halířů nynějších a říkali mu dobrák. Půl dobráku byl trojník. Dvacetník platil dvacet krejcaru. Zlatý dělil se na 60 krejcaru i zlatý stříbra (či konvenční) = 2'/. zlatého šajnů a měl cenu nynějších 2 K 10 h. Šajnovýgroš měl tedy cenu o něco větší než nyní 4 haléře. (Krejcary, o nichž tuto řeč, nesluší zaměňovati s pozdějšími krejcary, jichž bylo 100 na 1 zlatý rakouské měny platné od r. 1859 a jimž n'kali setiny nebo také nováky, a které při převodu na měnu nynější, korunovou, platily 2 haléře).

Ikomě = boty.

lípanělka (rákoska), hůl z t. zv. španělského rákosu; jsou

to lodyhy palmy rákosové (rotanu) rostoucí v Asii.

Theremin, vynikající německý kazatel (1780-1846). trojník viz šajnový groš.

tříkrálový = druh kuřlavého tabáku.

Ueber Land und Meer (čti ýber land und mér), název rozšířeného německého obrázkového časopisu zábavně poučného. Vydavatel jeho jmenuie se Hacklaender (čti haklendr).

usus (z lat., čti úzus) = zvyk, obvyklost, obyčej. vatýrka, sukně podšitá tlustě vatou.

Weisse čti Vajse.

zlatý, viT. šajnový groš.

lejdlík, stará míra dutá = 0'354 I.

102

[na začátek stránky]